Για να επιτευχθούν οι σκοποί της Κοινσεπ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

 1. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνία των Κατσανοχωρίων-Τζουμέρκων
 2. Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων εκδηλώσεων
 3. Εκδόσεις
 4. Συλλογή και διατήρηση αρχειακού υλικού
 5. Ψηφιοποίηση αποδείξεων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
 6. Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες
 8. Παραγωγή εποπτικού και ενημερωτικού υλικού
 9. Παραγωγή, εμπορία και προώθηση τοπικών προιόντων
 10. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης
 11. Υπηρεσίες γραφείου οργανωμένων επισκέψεων και περιηγήσεων ταξιδιωτών (Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού με σήμα ΕΟΤ)
 12. Υπηρεσίες Τουριστικής Προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
 13. Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
 14. Υπηρεσίες ενοικιασης ποδηλάτων
 15. Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων