1. Πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής Οργάνωση δραστηριοτήτων για τη μετάδοση της παράδοσης και τεχνογνωσίας στις νεώτερες γενιές
  2. Κοινωνική ανάπτυξη Δραστηριότητες ατόμων με κοινωνικές δυσκολίες σε διάφορα έργα όπως π.χ η συντήρηση μονοπατιών η αναστήλωση παραδοσιακών κτιρίων και μνημείων
  3. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος Ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια, προώθηση φαρμακευτικών βοτάνων
  4. Δημογραφική ανάπτυξη Να προσελκύσει νέους που θέλουν να εργαστούν στην ύπαιθρο και αναζητούν μια ποιότητα ζωής Η Κοινσεπ να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής εκφράζοντας τη δυναμική της περιοχής.
  5. Οικονομική ανάπτυξη Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Η Κοινσεπ συνθέτει την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά συντελώντας στη βελτίωση του τουριστικού προιόντος. Ο πολιτιστικός τουρισμός και ο γεωτουρισμός ως ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης, αποτελούν σύγχρονα μοντέλου βιώσιμου θεματικού τουρισμού.Παραγωγικές δράσεις: Μεταποίηση, τυποποίηση και διακίνηση τοπικών προϊόντων, ανάπτυξη-προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, π.χ. αγροτουρισμού, πεζοπορικού, με λειτουργία καταλυμάτων, σήμανση μονοπατιών, έκδοση εντύπων, η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ελέγχου για προώθηση και ανάδειξη των ως άνω δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, κ.α.